BESKRIVELSE AF SAGEN:
Løkken sognegård er udformet som et H, hvor den midterste del udgøres af en stor rummelig foyer med masser af lys. I øst fløjen er der kontorer for præster, kordegn og organist. Denne fløj har desuden toiletter, køkken, depot- og teknikum. Vest fløjen indeholder sognegårdens sal, som kan opdeles i to selvstændige sale.
Bygningen har en fremtrædende rødlig vandskuret facade, hvor den nederste del er i røde mursten som en reference til kirken.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af alle ingeniørfag samt fagtilsyn.