BESKRIVELSE AF SAGEN:
Den kæmpestore bygningsmasse der tidligere udgjorde det centrale kraftvarmeværk i Aalborg, blev ombygget til Nordkraft – et kraftcenter for kultur og fritid og indrettet med en vifte af kulturelle, fritids- og undervisningstilbud.

Første bygningsafsnit blev taget i brug sommeren 2009 og omfattede musikstedet Skråen med dens mangfoldige musikudbud. Biografen ”Biffen” med 3 sale, kunstskolen med værksteder og udstillingslokaler. Herudover etablerede Restaurant Azzura sig med spisested og stort køkken. Aalborg Universitet har fået lokaler og auditorium til deres idrætsuddannelse. Den store kedelhal blev indrettet som et ”Covent Garden”.

I det sidste afsnit blev der indrettet teatersale m.m. til Jako Bole og Jomfru Ane teatrene, som slog sig sammen og blev til Teater Nordkraft. Herudover er der blevet indrettet lokaler til DGI Huset Nordkraft, musiklokaler og idrætsadministration m.m.

I DGI Huset Nordkrafts store sal blev bl.a. Nordeuropas største klatrevæg, som et isbjerg over 20 m højt bygget. Der blev ligeledes indrettet 20 ”lejligheder”, hvoraf en del er fordelt på flere niveauer.

De 20 “lejligheder” blev indrettet i tæt samarbejde med de fremtidige lejere. De lejligheder der under projekteringen endnu ikke var udlejet, blev disponeret så de fremstod med størst mulig fleksibilitet for den kommende lejer. I disponeringen af lejemålene blev der lagt stor vægt på at opnå synergi mellem lejerne, til gavn for alle.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af konstruktioner, VVS, el, akustik, indeklima. Byggeledelse og fagtilsyn alle fag.
Brugermøder med fremtidige lejere, samt optimering af ikke udlejede “lejligheder” så de fremstår fleksible og med størst potentiale for fremtidige lejere.