BESKRIVELSE AF SAGEN:
Ombygning af Vejgaard Bibliotek, der fremadrettet skal fungere som fælleshus, og anvendes af Vejgaard Bibliotek og af De Frivilliges Hus i stueetagen. På 1. sal indrettes møde- og foreningslokaler i varierende størrelser. Ombygningen indeholder renovering og forbedring af toilet og køkkenforhold.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Ingeniørrådgivning på de tekniske installationer samt kortlægning af miljømæssige forhold.