På Skagavej 130 A i Skagen tog Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, og bestyrelsesformand i Skagen Boligforening, Leif Torp i onsdags hver deres spadestik til 19 nye almene boliger.

Boligerne opføres som række-/ kædehuse i 1 og 2 etager og bliver på mellem 70-105 m2. Bebyggelsen placeres omkring et fælles P-torv og en træbevokset lund.

Arkitekturen er stilfærdig og traditionel og tilpasset den lokale byggestil og byggetradition. Boligernes facader bliver med traditionelle murværksfacader i blankt murværk i naturlig gul farve.

Byggeriet er planlagt til at stå færdigt ultimo 2024.

Boligerne på Skagavej er et samarbejde mellem bygherre Skagen Boligforening, bygherrerådgiver Kuben Management, entreprenør Larsen & Tamborg, arkitekt BRIX | NORDBERG Arkitektur og totalrådgiver Brix & Kamp.

Foto af byggeskilt: Larsen & Tamborg