Vores projekter Baneparken (Asaa), Istedgade (Aalborg) og Kayerødsgade (Aalborg) er alle indstillet til Renoverprisen 2024!

🔨 Baneparken (Asaa)

19 nedslidte rækkehuse på Skelgårdsvej i Asaa er blevet omdannet til moderne og attraktive familiehuse, som vil appellere til både nuværende og fremtidige lejere. De renoverede og udvidede boliger er bygget op på de eksisterende delvis pæle- og delvis brønd- funderede fundaments-bjælker og selvbærende terrændæk, og derfra er der skabt arealmæssige udvidelser ved brug af ressourcebesparende og bæredygtige træbaserede materialevalg og -tiltag. Der er derudover lavet installations-relaterede tiltag, som vil bidrage til et væsentlig lavere energiforbrug i den enkelte bolig. Renoveringen er gennemført i tæt dialog mellem bygherre, kommune, beboere og rådgivere. Forvandlingen af Baneparken har været med til at løfte byen i en positiv retning.

Bag projektet er bygherre Sundby-Hvorup Boligselskab og Brix & Kamp A/S som totalrådgiver.

Læs mere om projektet her: Baneparken – Renoverprisen

🔨 Istedgade (Aalborg)

Det bevaringsværdige byhus fra 1895 har de seneste år gennemgået en større renovering med respekt for den oprindelige arkitektur og ejendommens kontekst. Gennem hele renoveringen har der været særlig fokus på at bevare byhusets oprindelige træk. Derudover er der også blevet tilføjet en ekstra etage, så huset nu er på samme højde som de øvrige huse på vejen. Byhuset består nu af 9 moderne og delevenlige lejligheder med egne badeværelser og køkkener, som alle nu er udlejede. Renoveringen blev præmieret af ‘Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg’ for godt, sundt og smukt nybyggeri i 2023.

Bag projektet er bygherre J2 Invest A/S, arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS og Brix & Kamp A/S.

Læs mere om projektet her: Istedgade – Renoverprisen

🔨 Kayerødsgade (Aalborg)

Gennemførsel af helhedsplan i Kayerødsgade i Aalborg. Helhedsplanen indeholdt renovering af i alt 80 almene etageboliger, herunder renovering af klimaskærmen med nye døre, vinduer og tag, udskiftning af badeværelser og tekniske installationer samt etablering af mekanisk ventilation mm. Der er valgt energieffektive løsninger og materialer, der fremadrettet kræver minimal vedligeholdelse. Alle interessenter er blevet involveret allerede tidligt i processen, og der har været særlig fokus på beboerne især i forbindelse med genhusning inden renoveringsstart.

Bag projektet er bygherre Vivabolig, Arkitektfirmaet NORD, ARKPLAN og Brix & Kamp.

Læs mere om projektet her:  VIVABOLIG – KAYERØDSGADE – Renoverprisen