På det flade areal ved byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er en meget synlig skorsten på hele 51 meter skudt i vejret. Skorstenen er en del af det kommende nødstrømsanlæg, der skal holde gang i hospitalet og alle dets vitale funktioner, hvis strømmen skulle gå. Skorstenen fungerer som aftræksrør til hospitalets nødstrømsanlæg og er med sin placering i terræn og betonfundament hospitalets højeste punkt.

Nødstrømsanlægget er et af de vigtige og vitale skridt på vejen til et færdigt hospital. Anlægget etableres indledningsvis med 9 generatorer – derudover er der forberedt udvidelse til yderligere 3 generatorer, hvilket betyder, at hospitalet kan udvide nødstrømsforsyningen, hvis behovet opstår.

Siden skorstenen blev rejst i slutningen af maj, er containerne, som indeholder generatorerne og støttefunktioner, blevet leveret. Snart udføres belægning af pladsen, og efterfølgende opføres et støjhegn, som sikrer, at der ikke støjes til de omkringliggende arbejdspladser.

Brix & Kamp A/S har som en del af Indigo Konsortiet stået for udbudsprojektet samt færdigprojektering i samarbejde med projektorganisationen fra Region Nordjylland og den udførende entreprenør, PM Energi A/S.