Den 1. januar 2023 begyndte indfasningen af en ny national strategi for bæredygtigt byggeri. LCA-beregninger er derfor nu et krav for alt nybyggeri, der startes op. Derudover skal byggerier over 1000 m2 leve op til en grænseværdi på 12 kg CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. Fra 2025 udbredes CO₂-loftet til nybyggeri generelt.

Brix & Kamp har gennem tiden haft flere projekter, hvor vi har lavet LCA-beregninger i forbindelse med DGNB og den frivillige bæredygtighedsklasse. Derfor er det også vigtigt, at vi alle holder os opdateret, så vi er godt forberedt til at imødekomme de nye krav.

Den seneste måned har en af vores egne DGNB-konsulenter, som har stor erfaring med LCA, afholdt interne kurser i både Aalborg og Hjørring. Kurserne omhandlede beregninger af byggeriets livscyklus. Disse fastslår byggeriets samlede klimapåvirkning i forhold til byggevarer, opførsel, drift, vedligeholdelse samt nedrivning og genbrug. Derudover bestod kurserne også af:

  • Introduktion til, hvad en livscyklusanalyse skal indeholde, hvad forskellen på kravene til livscyklusanalyse er ift. BR18 og DGNB (2020 og 2023), samt hvilke krav der stilles til den frivillige bæredygtighedsklasse.
  • Hvad en EPD består af og i grove træk. Hvordan den læses og hvilke informationer, der skal bruges for at indtaste den i LCAbyg.
  • Eksempler på hvad man skal være særlig opmærksom ved biogene byggevarer. Hvor der kan være stor forskel på klimapåvirkningen. Om byggematerialet afbrændes ved endt levetid, eller på anden måde genbruges ved direkte genbrug eller indgår i et nyt produkt. Gennemgang af hvorfor det er vigtigt, at man forholder sig til, hvordan byggevaren bliver indbygget og hvordan.   
  • Gennemgang af de nye krav i bygningsreglement. Dette med fokus på, hvad de nye krav har af betydning for os, og hvad de forskellige faggrupper skal være opmærksom på.

Vi har altid tænkt i levetider, bygbarhed, minimal risiko, fornuftig drift, bæredygtige tiltag og energieffektivitet, når der træffes valg angående materialer, installationer og konstruktioner i projekteringsforløbet – netop med formålet at skabe langtidsholdbare bygninger. I forbindelse med de nye LCA-krav har vi nu også oprettet en ny faggruppe. Faggruppen har fokus på blandt andet vidensdeling, erfaringer og oprettelse af casebibliotek.