Ingeniører fra Brix & Kamp A/S samarbejder med Krogh Madsen Arkitekter A/S omkring udvidelsen af Aars Kirkecenter.

Aars Kirkecenter udvides med 300 m2, hvor der bygges ny foyer og hovedindgang, kontorfaciliteter og køkken. Tilbygningen udføres i stil med den eksisterende bygning, med sammensatte sadeltagsbygninger. Facaderne udføres i murværk, mens enkelte bygningsdele beklædes med zink.

Visualisering er udarbejdet af Krogh Madsen Arkitekter A/S.