Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring står overfor en omfattende udvidelse af botilbuddet i 2021 med blandt andet 12 nye boliger og nye servicearealer. Snart sættes skovlen i jorden, og byggeriet kan gå i gang.

Aage Holms Vej er et døgndækket botilbud – i dag består botilbuddet af 36 boliger fordelt i 6 enheder, som er koblet sammen af gangarealer og have. Den nye om- og tilbygning består af flere bygninger: en administrationsbygning, en bygning med 4 nye boliger med tilstødende fællesareal og overdækket hovedindgang, et sanserum, og en bygning med 8 nye boliger samt et større fællesområde. De nye tilbygninger integreres med de eksisterende bygninger og deres funktioner.

Udvidelsen sker for at imødekomme den stigende efterspørgsel på pladser hos botilbuddet samt behovet for nye servicearealer fx kontorer, mødelokale, personaletoiletter mv., som i dag opleves som utilstrækkelige.

De nye tilbygninger er tegnet af Arkitektfirmaet Bundgaard ApS for Hjørring Kommune. Brix & Kamp A/S står for alle ingeniørydelser samt certificeret brand- og konstruktionsrådgivning.

Tilbygningerne forventes at stå klar ultimo 2021.