Brix & Kamp A/S hjælper for øjeblikket endnu en jysk kommune med Brandteknisk gennemgang af kommunens plejecentre. Plejecentrene gennemgås med henblik på, at gældende krav er overholdt og sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Brix & Kamp A/S er gennem hele processen i tæt dialog med beredskabet, kommunen og de enkelte ledere og tekniske medarbejdere på stedet. Sammen med brandteknisk gennemgang rådgiver vi også det enkelte plejecenter om mulige optimeringsmuligheder. Samt supplerende tiltag, der kan højne sikkerheden og skabe overblik på stedet. Det være sig fx bedre skiltning af slukningsmateriel og flugtveje, særlig strategi ift. demente og deres evakuering i tilfælde af brand, øget fokus på rygere og supplerende ”mini-slukker” i ”rygerboliger”. For os er det vigtigt, at de forskellige aktører inddrages i hele forløbet, så vigtig viden og erfaring inddrages. Sammen finder vi frem til de bedste og sikreste løsninger, tilpasset det enkelte center.