Brix & Kamp A/S har fået overrakt et medlemsskjold af Interforce som anerkendelse af Brix & Kamp A/S opbakning til Forsvaret og Reservestyrken.

Øvelser på kaserner eller ønske om udsendelse, kan gøre det svært at have en tilknytning til Forsvaret, når man samtidigt har et civilt job, der skal passes. Brix & Kamp A/S vil gerne være med til at bygge bro mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv, og være en virksomhed, der ser positivt på, at medarbejdere både har en karriere civilt og i militæret, samt giver dem mulighed for at have perioder af frihed til militær tjeneste.

Interforce blev etableret i 1999, og Brix & Kamp A/S har været med næsten fra starten af – i dag er Interforce støttet af over 1800 virksomheder. Visionen er at arbejde for at udvikle forståelse og relationer mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse. InterForce arbejder for at udbrede kendskabet til de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra Forsvaret, samt at man internt i Forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.