Brix & Kamp A/S fik den højeste score i miniudbuddet vedr. valg af totalrådgiver i forbindelse med renovering af Himmerland Boligforenings afdeling 41.

Afdeling 41 på Damstræde i Aalborg Øst er fra 1981 og står nu overfor en omfattende renovering og ombygning. Afdelingen består af 109 boliger, heraf 19 ungdomsboliger og 90 familieboliger.

Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, etablering af altaner, renovering / nyetablering af altangange og totalrenovering af badeværelser og installationer samt opgradering og renovering af udearealer.

LINK Arkitektur og Bjørk & Maigaard er arkitekter på projektet, og Arkplan er landskabsarkitekt.

Vi glæder os til at påbegynde samarbejdet!