Årsskiftet bød på ændringer i ledelsen hos Brix & Kamp A/S. I både vores Aalborg-afdeling og Hjørring-afdeling har der længe været et generationsskifte på tegnebrættet – i nytåret blev de to skift gennemført – en partner trådte ud og en ny kom til.

Et generationsskifte slutter i Aalborg
Leif Høltzermann trådte til nytår ud af partnerkredsen efter 4 årtier i firmaet. Leif blev ansat hos Brix & Kamp A/S i 1981, og allerede i 1989 optages Leif som partner, hvor han samtidig blev kvalitetssikringschef for hele firmaet samt leder vedr. sundhedssektoren. Siden da har Leif haft det faglige ansvar for brand, certificering, miljø og specialer. Gennem årene har Leif bidraget til Brix & Kamps udvikling, og har været med til at sikre, at Brix & Kamp altid har været med fremme i udviklingen af særligt sundhedsområdet. Leif har de sidste mange år været tilknyttet vores Aalborg-afdeling, og udtrædelsen af partnerkredsen markerer afslutningen på et glidende generationsskifte. Et skifte, der blev igangsat i 2017, hvor først Jacob Munch Nielsen og senere Marianne Dyring-Olsen indtrådte i partnerkredsen og overtog den daglige ledelse af afdelingen i Aalborg. Leif fortsætter som konsulent i firmaet, hvor vi stadig er så heldige at kunne trække på hans store erfaring og viden.

Fra medarbejder til medejer
Samtidigt med et skifte afsluttes i Aalborg, påbegyndes et nyt i Hjørring. Vores nye partner, Bjørn Frederiksen, kommer fra egne rækker og har de sidste 11 år hos Brix & Kamp primært beskæftiget sig med tekniske forundersøgelser, kvalificering af helhedsplaner, bygge- og projektledelse af projekter / byggerier indenfor den almene boligsektor – herunder renoveringsprojekter støttet af Landsbyggefonden. Bjørn har et indgående fagligt kendskab til arbejdsgange, mangeårig erfaring og er dygtig til at bygge relationer og sætte sig ind i andres behov. Det faldt derfor helt naturligt at tilbyde Bjørn partnerskab, og dermed sikre den fortsatte ekspertise inden for den almene boligsektor.

”Jeg er glad for den tillid, der er vist mig og jeg glæder mig til at løfte opgaverne sammen med alle de dygtige og kompetente kollegaer på vores kontorer. I Brix & Kamp har jeg oplevet en organisation og en kultur, der arbejder loyalt på at skabe værdi for kunden. Det ligger integreret i kulturen og er årsagen til de mangeårige samarbejdsrelationer med vores kunder. Udnævnelsen som partner betyder, at vi fremadrettet som nu, stadig vil gøre os umage med at servicere kunder og samarbejdspartnere i det nord- og midtjyske, på bedste vis.
Det almene boligområde gennemgår i disse år forandringer relateret Den Grønne Boligaftale 2020, øget fokus på digitalisering, samt energioptimering – Så der sker meget på det område og det er rigtig spændende at være en del af. Det er en særlig givende fornemmelse, når omdannelse af boligområder lykkes og skaber værdi for mange mennesker” siger Bjørn.