Vi er både stolte og ydmyge.

Efter først en prækvalifikationsrunde og efterfølgende – en konkurrence, med et stærkt felt af konkurrenter, har Himmerland Boligforening udpeget Brix & Kamp A/S, som én ud af 6 vindere af en rammeaftale for fremtidige arkitekt- og ingeniørrådgivningsopgaver. En rammeaftale som strækker sig over en 4-årig periode frem til 2023.

Den nye rammeaftale med Himmerland Boligforening forventes konkret, at indeholde deltagelse i både renoverings- og nybygningsprojekter. Samlet for godt 500 mio. kr. fordelt på projekter i midtbyen, vestbyen og den østlige del af Aalborg.

Vi er fantastisk glade for den tillid, Himmerland Boligforening her har vist os.

Tildelingen ses, internt, også som tilfredshed med – og en forlængelse af – Brix & Kamps deltagelse i igangværende projekter for Himmerland Boligforening, i både Aalborg øst og vestbyen i Aalborg.

https://www.abhim.dk/Seneste-nyt/Nyt-fra-os/Rammeaftale-for-over-en-halv-milliard