I sidste uge havde vi besøg af Morten Reeslev fra Mycometer A/S, som afholdte certificeringskurserne Mycometer Surface Fungi og Mycometer Air for 9 af vores medarbejdere. Hele 6 medarbejdere blev certificerede og de sidste 3 benyttede lejligheden til at blive opdaterede med den nyeste viden.

De to certificeringskurser gør det muligt at analysere prøver, udtaget ved mistanke om skimmelsvamp, enten på overflader eller fra indeluften, eksempelvis i en bolig.

  • Mycometer Surface Fungi handler om bestemmelse af om der er skimmelvækst på overflader. Med testen kan man fx dokumentere skimmelvækst, dokumentere om misfarvning skyldtes skimmelvækst, afgrænse/omfangsbestemme skimmelvækst samt føre kvalitetskontrol af skimmelsanerede overflader.
  • Mycometer Air er udførelse af indeklimaundersøgelser med luftprøver. Testen giver mulighed for at måle eksponering for skimmelsvamp og potentiel eksponering af allergener, måling af det generelle rengøringsniveau, afgøre skimmelniveauet i forhold til støvniveauet og føre kvalitetskontrol efter slutrengøring/skimmelsanering.

Svampesporer fra skimmel findes naturligt i udeluften, og dermed også i mange bygninger, og det er vigtigt at vurdere, om tilstedeværelsen hænger sammen med fugtproblemer og om der sker vækst af skimmelsvamp, eller om skimmelsvampen skyldes akkumulering af normalt forekommende svampesporer – To situationer, der kræver vidt forskellige indsatser. Certificeringen af yderligere 6 medarbejdere betyder, at vi markant styrker vores bredde og kompetencer inden for feltet.