Rebild Kommune påbegynder snart opførelsen af en ny daginstitution på 740 m2 i Nørager. Den nye bygning skal erstatte byens eksisterende daginstitutionsbygning, hvor børnehaven ”Regnbuen” har til huse. Den gamle bygning og en tidligere lærerbolig rives ned for at gøre plads til det nye byggeri.

Den nye daginstitution bliver i ét plan med dertilhørende krybberum, overdækninger og parkeringsarealer. Daginstitutionen er nomineret til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Børn og medarbejdere genhuses under opførelsen, og de forventes at kunne indtage de nye faciliteter i maj 2023.

Projektet er et samarbejde mellem bygherre Rebild Kommune, totalrådgiver Krogh Madsen Arkitekter og Brix & Kamp.

Illustrationer og skitseforslag er udviklet af Norconsult AS.