Vi har i ti uger været så heldige at have to praktikanter fra uddannelsen Energimanagement på UCN i forbindelse med afslutningen på deres 7. Semester. Henrik og Trond er uddannet hhv. El- og VVS-installatør, og har efterfølgende valgt at supplere disse med en professionsbachelor på 1,5 år.

Henrik og Trond har i praktikken arbejdet med de to kommende daginstitutioner på Bornholmsgade og Skydebanevej, som blandt andet skal certificeres til DGNB-guld og DGNB-hjerte. Daginstitutionen på Skydebanevej skal desuden tilmeldes Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Ved slutningen af praktikken blev begge daginstitutioner sendt til præcertificering ved Green Building Council Denmark (DK-GBC). Vi har glædeligvis stadig fornøjelsen af Henrik og Tronds selskab, da de fortsætter som studiemedhjælpere.