I sidste uge havde vi fornøjelsen af at have to elever, Mathilde og Tristan, fra 7. klasse på Hjørring Privat Realskole, i erhvervspraktik som ingeniør/bygningskonstruktør. De har bl.a.:

🦺 Deltaget i byggemøde og byggetilsyn i Skagen

📏 Opmålt redningsåbninger

🏗 Lært om rollerne for arkitekt, konstruktionsingeniør og bygningskonstruktør

🌱 Hørt om energimærkning og tilstandsrapporter

🧮 Beregnet overfladearealer på et enfamiliehus til en varmeberegning

🏡 Optegnet et enfamiliehus i AutoCAD efter eksisterende håndtegninger.

🧫 Taget og undersøgt skimmelprøve og hørt om efteruddannelse inden for bygningsfysik

Mathilde fortæller: ”Min praktik ved Brix og Kamp har været meget god og lærerig. Jeg har mødt mange ansatte, og de har alle været gode til at fortælle og lære fra sig. Jeg fik lov at prøve mange forskellige ting, så jeg så mange forskellige arbejdsfunktioner og hvordan alle er vigtige.  Jeg har nydt min tid hos Brix og Kamp og fik et stort indblik i at være ingeniør og bygningskonstruktør.” 

Alle os fra Brix & Kamp ønsker jer god vind fremadrettet.