Om ganske kort tid tages der hul på første etape af renoveringen af Frederikshavn Boligforenings afdeling 14, Lindebo. 192 boliger, fordelt på 13 blokke i 2 etager og 48 gårdhavehuse fra 1973, skal renoveres både inde og ude – målet er at skabe moderne og sunde boliger, der kan tiltrække en bred beboersammensætning.  

Byggeriet omfatter blandt andet udskiftning af vinduer og døre, renovering af terrasser og altaner, nye tage og nye facader med bedre isolering, forbedring af indeklima via nyt ventilationssystem med mere. Et øget behov for at kunne tilgodese beboere med gangbesvær eller handikap betyder, at 24 gårdhavehuse samt boligerne i stueetagen i ni blokke laves om til tilgængelighedsboliger med fx større badeværelser, niveaufri adgang mv.

Byggeriet starter i juni 2020 – og forventes afsluttet i 2023. Boligerne afleveres løbende igennem de næste tre år.

Renoveringen af Lindebo er et samarbejde mellem Frederikshavn Boligforening, MT Højgaard, Arkinord A/S, NIRAS og Brix & Kamp A/S, som står for projekteringsledelse, miljøscreening, kloakanlæg, indeklima og energi, VVS-installationer, ventilation, arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen samt projektopfølgning og fagtilsyn.