1. december 2023 kunne vores tekniske assistent, Per H. Andersen, fejre 40-års jubilæum hos Brix & Kamp. Der er sket meget, siden Per havde sin første dag i 1983! Dengang hed virksomheden Brix-Pedersen & Kamp-Jørgensen A/S, og både projekter og arbejdsmetoder var betydeligt anderledes.

Per har oplevet den rivende udvikling på første parket og beskriver, hvordan arbejdet som teknisk assistent startede med at være et helt håndværk: ”Rørtuschpenne, kurveskabeloner, skriftskabeloner, hovedlineal, tegnemaskine, manifold, lystryk – Det er blot noget af det der i dag er fremmedord og -begreber, men som for 40 år siden var en del af hverdagen for en teknisk assistent hos et rådgivende ingeniørfirma.

At være teknisk assistent for 40 år siden var jo en form for håndværk, hvor udarbejdelsen af tegningsmateriale krævede, at man kunne håndtere en del specielle redskaber. Processen var lang og besværlig med udarbejdelse af blyantskladder og endelig optegning af originaler med tuschpenne. Revidering af tegninger var også en besværlig proces med kradsning med skalpel/barberblad og ny optegning med tuschpen.” fortæller Per.

IT forandrede arbejdsmetoderne
Den teknologiske udvikling bragte computere ind i dagligdagen på kontorerne og med dem kom også programmer, som blandt andet gjorde det lettere at kopiere, behandle større mængde data og ikke mindst at udsende projektmateriale.

Per fortæller: ”Den samlet set største forandring der er sket i min tid i branchen, er dog nok indførelsen af EDB og PC’ere i arbejdet. Jeg mindes med våde øjne den første PC, jeg fik hos Brix & Kamp, som vistnok indeholdte 4 kB RAM og en harddisk på hele 40 mB! Det var andre tider!! 15” farveskærm var der sørme også… Luksus! Det var sådan en, man fik udleveret med et meget bestemt blik fra sin chef, der lod én forstå, at nu der var investeret en kæmpesum i din arbejdsplads, så skulle der også produceres noget! Apropos den teknologiske udvikling, så er det dejlig betryggende stadig at sidde med en lommeregner årgang 1985, som virker endnu!

Indførelsen af AutoCad omkring 1990 var en revolution i arbejdet. Nu var det muligt for alle, også dem uden en egentlig tegneruddannelse, at forsøge at udføre tegningsmateriale. Fornemmelsen af sidde med et håndværk forsvandt. Men der var sandelig også mange fordele. Revisioner blev pludselig en enkel sag og kopiering af ensartede objekter blev en mulighed. Revit, som er det seneste værktøj vi har fået til rådighed, indebar endnu en revolution. Nu arbejder vi i 3D og vores modeller kan indeholde næsten uanede mængder data omkring de modellerede objekter.

En anden ting der har undergået store forandringer, er processerne omkring udsendelsen af projektmaterialet. Dengang blev der udsendt store mængder papirtrykte tegninger og beskrivelser møjsommelig lagt i papkasser og afleveret på posthuset. Trykning af tegninger og samling af ”entreprisesæt” var en arbejdsopgave, der ofte stod på til langt ud på de små timer! Dengang blev langt de fleste sager udsendt i fagentreprise, og hver håndværker skulle typisk have 2 sæt af alt materiale. Det er lidt nemmere i dag, hvor alt stort set udsendes i hoved- eller totalentrepriser, og materialet udsendes digitalt. Det er noget nemmere at sende blot en mail med et antal pdf-filer vedhæftet.”  

40 års arbejdsliv i samme virksomhed
I sin tid i Brix & Kamp har Per været vidt omkring i vores forskellige afdelinger. Alle steder har han bidraget med sin viden og erfaring, som konstant har vokset sig større og større gennem tiden.

”Noget andet der har ændret sig løbende, er mit tilhørsforhold til afdelingerne i Brix & Kamp. Jeg startede i Hjørring afdelingen i 1983 på et tidspunkt, hvor vi kun var 13 ansatte. I 2000 kom jeg med til den nye afdeling i Frederikshavn, for så endelig fra omkring 2013 at ende hvor jeg er nu – i Aalborg afdelingen.

Udvikling og forandring er i det hele taget nok nøgleordene for det, man oplever, når man lader 40 år passere siddende i den samme stol. At deltage og følge med i denne altid pågående udvikling, mener jeg, er den største udfordring, der er, ved sidde i den samme stilling så længe.” siger Per.

Tak Per for din indsats og engagement i alle disse år!