Aars Fjernvarme kunne i slutningen af sidste uge afholde 3-dobbelt rejsegilde for deres nye akkumleringstank, nye pumpebygning og nye bygning til ny absorptionsvarmepumpe.

Aars Fjernvarme forsyner Aars, Haverslev, Suldrup og Hornum med fjernvarme, som i dag primært består af varme fra affaldsanlægget, spidslastforsyning med træpiller og gas, samt en mindre elkedel. Med den nye luftvarmepumpe kan Aars Fjernvarme nedlægge den ene affaldsovn, og dermed komme under grænsen for CO2-kvoteordningen, som affaldsanlægget er omfattet af. Derudover giver de tre nye bygninger en fremtidssikring af værket, forbedring af driftsøkonomien og sikring af reservelastkapaciteten.

Brix & Kamp har sammen med Krogh Madsen Arkitekter og PlanEnergi deltaget i projekteringen af både pumpebygning og bygningen til den nye varmepumpe.