Boligforeningen Vesterports afdeling ”Det Gamle Vesterport” i Frederikshavn påbegynder i sommeren 2022 en større opgradering både indvendigt og udvendigt.

Boligkvarteret med et samlet boligareal på 40.654 m2 består af 538 almene familieboliger fordelt på 20 boligblokke og 5 rækkehusenheder, hvor de ældste dele er fra 1946. Renoveringen støttes af Landsbyggefonden, og har som mål at fremtidssikre kvarteret og skabe tidssvarende og bæredygtige boliger.

Nye facader, gavle, tag, vinduer, døre, altaner og badeværelser er blot nogle af de tiltag, som renoveringen indeholder. Det vil dog være forskelligt, hvordan de enkelte boliger renoveres, da nogle af dem er renoveret løbende. 120 boliger ud af de 538 bliver totalrenoveret og omdannet til såkaldte tilgængelighedsboliger, som er boliger til hele livet og med ekstra god plads, og hvor det er muligt fx at komme rundt med en kørestol. Der monteres elevatorer i de 5 opgange, hvor tilgængelighedsboligerne ligger.

Holdet bag renoveringen er bygherre Boligforeningen Vesterport, totalentreprenør MT Højgaard Danmark, arkitektfirmaet ARKINORD, landskabsarkitekt ARKPLAN og ingeniør Brix & Kamp A/S. Sammen med bygherren er der fundet løsninger, som tilgodeser intentionerne omkring økonomi, bæredygtighed, proces og beboerhensyn – heriblandt en facadeløsning, hvor den eksisterende facade bevares og der bygges isolering og ny murstensfacade udenpå. Ved brugen af et højisolerende materiale bliver muren ikke meget tykkere, end hvis den gamle facade blev fjernet og bygget en ny op på mere traditionel vis. Dermed spares nedbrydning, der er mindre affald, og processen støver og støjer mindre – til fordel for beboerne. 

Renoveringen forventes at strække sig over 3,5 år med aflevering i begyndelsen af 2026.