Med et godkendt skema A og en positiv beboerafstemning kan Skagen Boligforening endelig realisere helhedsplanen for deres store afdeling 1, Mosegården.

Mosegården består af 285 familieboliger, som i forbindelse med renoveringen reduceres til 278 boliger, da der bl.a. skabes 78 tilgængelighedsboliger og indbygges elevatorer. Der bliver også et fælleshus til brug for beboerne, et velfærdsrum for ejendomsfunktionærer samt lokaler til boligforeningens administration.

Renoveringen indeholder derudover blandt andet også delvis ny klimaskærm – i varierende grad, afhængig af øvrige ombygningstiltag, nye køkkener og badeværelser ved de fleste boliger samt individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding, som sikrer et bedre indeklima samt lavere varmeforbrug. Herudover gennemføres en omfattende renovering af installationer samt bygningsopretning i øvrigt. Målet er at få fremtidssikret afdelingen og få skabt sunde, moderne og attraktive boliger. Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

De enkelte delområder bindes sammen af interne stisystemer, som giver et større socialt rum, hvor fælleshuset og dets torv og multibane bliver et centralt samlingspunkt.

Helhedsplanen er lavet i et tæt samarbejde mellem Skagen Boligforening, Kuben Management A/S, Rosseels tegnestue og Brix & Kamp. Brix & Kamp har været totalrådgiver på projektet.

Renoveringen påbegyndes primo 2024 og forventes afsluttet medio/ultimo 2027.