Efter mange års byggeri har Regionshospital Gødstrup nu modtaget sine første indlagte patienter. Regionshospitalet Gødstrup afløser de to gamle sygehuse i Holstebro og Herning, og samler dermed alle specialer på samme sted.

Flytningen til Regionshospitalet Gødstrup er i fuld gang og foregår i perioden fra 31. januar til 20. marts 2022. Flytningen har været planlagt længe – allerede i 2017 begyndte de indledende analyser, og det blev besluttet at både flytning og sammenlægning skulle færdiggøres på blot 7 uger. Forrige søndag kunne Regionshospitalet i Holstebro afslutte sin flytning af de ca. 100 indlagte patienter, og nu er det Regionshospitalet Herning som står for tur – en flytning som finder sted fra d. 7. til 20. marts. Her forventes det, at cirka 95 somatiske patienter og cirka 78 psykiatriske patienter skal flyttes til Regionshospital Gødstrup. Logistikopgaverne ved at flytte inventar, patienter og medarbejdere er enorme – derfor har Region Midtjylland hyret et canadisk firma, som er specialister i at flytte hospitaler i drift. Hver dag er omkring 40 flyttefolk, 9 lastbiler, 35 teknikere, 17 it-supporter og 10-15 rådgivere involveret i processen, og til slut vil ca. 24.567 enheder være flyttet ind i ca. 4.700 rum.

Det nye supersygehus er på i alt ca. 145.000 kvadratmeter, hvoraf de 127.000 m2 er somatik, 13.000 m2 er psykiatri og 5.000 m2 er afsat til forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark. Regionshospital Gødstrup kommer i første omgang til at råde over 339 sengepladser. Regionshospitalet Gødstrup er det første af fire nybyggede akuthospitaler – også kaldet supersygehuse – der tages i brug.

Regionshospital Gødstrup blev projekteret af tre forskellige projektteams, hvoraf Mangor & Nagel, CREO Arkitekter, Oluf Jørgensen og Brix & Kamp var det ene team. Vores team var ansvarlig for etape 3, som kunne opdeles i to geografiske delprojekter: Somatik og Service- og teknikbyen. Brix & Kamp A/S har forestået ingeniørrådgivning på alle fag i Servicebyen, som indeholder bl.a. sterilcentral, apoteksfunktioner med klassificerede laboratorier, køkken, affalds- og linnedhåndtering, modtagefaciliteter. Derudover var vi ansvarlig for rådgivning af konstruktioner, brand og energi på Somatikken, inkl. projektopfølgning og tilsyn. Der har løbende været en tæt dialog med bygherre og de øvrige projektteams på etape 1 og 2.

Fotokreditering: Region Midtjylland