Et godt studiejob eller praktikplads kan gøre forskellen, når man som nyuddannet skal finde sit første job. Brix & Kamp har de seneste 2-3 år haft mange i både studiejob og praktik, heraf er flere blevet fastansat efter studiet, og vi oplever, at det er ren win-win for begge parter.

Lige nu har vi ikke mindre end 5 i praktik og studiejob, heraf 2 i Aalborg og 3 i Hjørring, og de indgår i virksomheden på lige vilkår som deres fastansatte kollegaer og inddrages i vores daglige rutiner som møder, planlægning, løsning af opgaver fra start til slut mv. Samtidigt med at de studerende får indsigt i en ingeniørs hverdag og et godt fagligt fundament for videre studieforløb og karriere, får vi til gengæld friske øjne på problemstillinger og al den nyeste viden fra studierne – de studerende kommer nemlig med de nyeste teorier, metoder og teknikker inden for deres felt, som er med til at udvikle os.

To af vores tidligere studiemedhjælpere/praktikanter Henrik og Trond er begge i februar blevet fastansat i Brix & Kamp efter endt uddannelse som Energimanagere. De fortæller følgende om deres tid i studiejob og praktik:

Trond: ”Det har været en god oplevelse fra dag et. Brix & Kamp har en flad ledelsesstruktur, som gør at man altid kan komme til sine chefer med faglige spørgsmål eller mindre faglige ting. Både under praktikken og som studiemedhjælper er der blevet stillet nogle opgaver til en, men man har mere eller mindre selv stået til ansvar for hvordan man løser opgaven, og der har altid været god sparring med ens kollegaer. Det går også den anden vej – selvom nogle af ens kollegaer har flere års erfaring, er de altid åbne for at høre ens tanker og ideer. Det har gjort meget for mig faglig at få stillet en selvstændig opgave. Jeg har også fået rigtig meget ud af at komme med en håndværker baggrund, da jeg har haft mulighed for at se opgaverne med andre øjne end mine kollegaer. På den sociale front er det noget af det bedste, jeg har oplevet. Der bliver tænkt meget over, at medarbejderne har det godt. Jeg synes, at det giver rigtig meget, når afdelingerne i Aalborg og Hjørring afholder arrangementer sammen. Det gør, at selvom at man ikke til dagligt har så meget med Hjørring afdelingen at gøre, lærer man dem at kende og gør at føles som en stor virksomhed og ikke som to forskellige. Jeg var så heldig, at jeg under min tid som praktikant, havde mulighed for at komme med på studieturen, og det har gjort en helt vild stor forskel for mig og mit forhold til mine kollegaer.”

Henrik: ”Det har været rigtig godt at være studiemedhjælper hos Brix & Kamp – Det har været det perfekte studiejob, da man blandt andet selv kunne bestemme mødetiderne efter ens studie. Jobbet har for det meste bestået af at lave tilsyn ude på Nyt Aalborg Universitetshospital – At gå rundt og lave tilsyn, på nok Nordjyllands største arbejdsplads, har givet en del erhvervserfaring i at lave tilsyn på en meget større skala, end det jeg var vant til. Jeg har siddet med de tilsyn, som jeg selv har været ude at registrere, og sendt dem afsted til de rigtige entrepriser. En stor del af vores tilsyn er ikke altid at kigge efter fejl, men også om at dokumentere om arbejdet er udført korrekt. Det med at gå fra studiemedhjælper/praktikant til fastansat er en utrolig dejlig og nem overgang for både virksomheden og sig selv. Derfor vil jeg også klart anbefale andre studerende at søge efter mulige studiejobs, hvis de føler, at de har overskud til det.”

Studiejobs og praktikforløb giver os mulighed for at se fremtidige medarbejdere an, og det er en stor fordel at få de studerende som medarbejdere bagefter på grund af deres store kendskab og forståelse af vores virksomhed. Vi håber og tror, at et studiejob eller praktikforløb hos os er et springbræt til de studerendes fremtidige karriere enten hos os eller i andre virksomheder.