Konstruktionsingeniør Michael Thorgaard Kristensen er, som den første hos Brix & Kamp A/S, blevet certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 & 4.

Den 1. januar 2020 trådte bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft, hvilket betyder, at man, ved ansøgning om byggetilladelser i konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, skal have en certificeret statiker med ind over byggeriet, som har ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes.

Statik er et af de vigtigste områder i forhold til en bygnings sikkerhed. Bygningens konstruktionsklasse afspejler kompleksiteten i konstruktionen og konsekvensklasse, og bruges til at fastlægge hvornår der er brug for en certificeret rådgiver. Der er i alt fire konstruktionsklasser, som oftest betegnes KK1, KK2, KK3 og KK4, hvor KK4 rummer de mest komplicerede bygninger såsom højhuse, museer, koncertbygninger, sportshaller og tunneler.

En certificeret statiker er med i hele projektet fra start til slut, og sikrer at projektmaterialet følges under udførelsen og dokumenterer de tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet – dette for at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner, samt ændringer i konstruktioner af bygninger.  Når byggeriet er færdigt, kan den certificerede statiker udarbejde en sluterklæring, og bygherren kan derefter få en ibrugtagningstilladelse.

Med certificeringen kan Brix & Kamp A/S nu rådgive kunder og samarbejdspartnere indenfor alle typer byggerier, uanset kompleksitet.