I 2022 påbegyndes opførelsen af et nyt ”bevægelseshus”, kaldet Lanternen, i Aalborg Øst. Lanternen er en del af projektet Den Grønne Arena, der ses som en samling af grønne byrum, som spænder fra Tornhøjhaven under Humlebakken og til Runderen – Et varierende stræk med mangfoldige former for aktivitet, som alle skaber liv i området – Lanternen skal komplementere dette og vil gennem sit lysende og varme arkitektoniske udtryk invitere alle ind i et hus for dans, bevægelse, samling og samvær.

Lanternen bliver et hjemsted for forskellige bevægelsesaktiviteter som dans, gymnastik, kampsport, yoga, og uformelle aktiviteter som petanque, skak, og ikke mindst en spontan snak. Ønsket med Lanternen og Den Grønne Arena er at skabe et lokalt mødested, hvor beboere fra området mødes med hinanden og med borgere fra andre dele af byen.

Lanternen kommer til at indeholde en dansesal, flexsal, orangeri, dagligstue og servicefunktioner. Lanternens primære konstruktion og opbygning udføres i træ, som både er energimæssigt bæredygtigt og som samtidigt giver byggeriet et imødekommende udtryk. Derudover anvendes transparente materialer med varierende gennemsigtighed. Ved opførelsen og den kommende drift af Lanternen er der særlig fokus på bæredygtighed – både at bygningen er miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig.

Projektet Den Grønne Arena er en del af Fælles Rum – et initiativ ved Realdania og Lokale- og Anlægsfonden der støtter fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder – eller områder, der er i risiko for at blive det. I de seneste år har Aalborg Øst oplevet en stor udvikling, og der ses nu blandt andet en klar forbedret infrastruktur, byrum med høj kvalitet og modernisering af de almene boliger.

Lanternen er et samarbejde mellem bygherren Himmerland Boligforening, LINK Arkitektur, Arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS og Brix & Kamp A/S.