Ingeniører fra Brix og Kamp A/S har i samarbejde med Ventek Ventilation, IBA System, Magnus Thomsen Eftf. og Erik Fals A/S etableret 8 komfort ventilationsanlæg på Mellervangskolen i Aalborg Øst. Skolen har fået installeret ventilationsarmaturer fra Lindinvent, som indeholder temperatur-, flow- og PIR-sensor, med henblik på optimering af indeklimaet.

Vi har i tæt samarbejde med bygherre, entreprenører og indreguleringsspecialister fra Lindinvent gennemført en vellykket funktionsafprøvning af de 8 anlæg med fokus på overholdelse af krav til hoved- og delluftmængder ved forskellige driftsscenarier, SEL-værdi og varmegenvindingsgrad.

Funktionsafprøvningen på Mellervangskolen er blot en ud af mange, som vores medarbejdere nu har med i rygsækken – større fokus på energiforbrug og indeklima har medført en øget indsats omkring tekniske installationer i forbindelse med overdragelse og ibrugtagning af et byggeri. Siden 2017 har det været et krav i bygningsreglementet, at alle ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer skal igennem en funktionsafprøvning, inden de bliver afleveret til bygherre – dette skal være med til at sikre anlæggene lever op til bygherrens krav og ønsker til kvalitet, samt at bygherre kan fokusere på driften øjeblikkeligt efter ibrugtagning, og undgå at skulle bruge tid på udbedring af fejl mv. fra start af.