Brix & Kamp A/S har vundet BoVendias rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med boligselskabets byggesager, herunder støttede og ustøttede renoveringssager. Rammeaftalen løber over 2 år med mulighed for forlængelse. Rammeaftalen deles af 3 rådgiverteams. Brix & Kamp A/S har Arkitektfirmaet NORD og ARKPLAN med som underrådgivere.

BoVendia har 3300 almene boliger i Hjørring Kommune, og hvoraf mange står over for renovering i de kommende år. De almene boligbyggerier er et af vores kerneområder – til sammen har vores team mange års erfaring med området, og vores fokus er at skabe velfungerende og tidssvarende boliger for alle og inspirerende grønne udearealer.

Vi er meget glade for at være blandt vinderne, og vi ser frem til et spændende samarbejde.