Nohrcon kårer snart Årets sundhedsbyggeri 2022 – og Regionshospital Gødstrup er med i opløbet sammen med 4 andre spændende byggerier. Alle fem byggerier er nomineret bl.a. på grund af deres fokus på cirkulært byggeri, omsorgsfulde rammer, godt arbejdsmiljø, åbenhed, og helende omgivelser.

Regionshospital Gødstrup er et nyt supersygehus på i alt ca. 145.000 kvadratmeter, hvoraf de 127.000 m2 er somatik, 13.000 m2 er psykiatri og 5.000 m2 er afsat til forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark.  Regionshospital Gødstrup blev projekteret af tre forskellige projektteams, hvoraf Mangor & Nagel, CREO Arkitekter, OJ rådgivende ingeniører og Brix & Kamp var det ene team. Vores team var ansvarlig for etape 3, som kunne opdeles i to geografiske delprojekter: Somatik og Service- og teknikbyen. Brix & Kamp A/S har forestået ingeniørrådgivning på alle fag i Servicebyen, som indeholder bl.a. sterilcentral, apoteksfunktioner med klassificerede laboratorier, køkken, affalds- og linnedhåndtering, modtagefaciliteter. Derudover var vi ansvarlig for rådgivning af konstruktioner, brand og energi på Somatikken, inkl. projektopfølgning og tilsyn. Der har løbende været en tæt dialog med bygherre og de øvrige projektteams på etape 1 og 2.

De fem nominerede byggerier er:

  • DNV-Gødstrup, Herning

“Et storskalaprojekt med stærke programkrav, som er robust løst i godt samspil med det omgivende landskab.”

  • Herlev Hospital – Kvinde-Barn-Center og Akutmodtagelsen, Herlev

“Positivt med den store forståelse for børn og deres familie – og deres møde med hospitalsverdenen.”

  • Hornbækhave Plejecenter, Hornbæk

“Veldig innbydende, veldig hjemlig, rolige og trygge omgivelser. Veldig bra, tilgang til have, servicearealer og fellesarealer.”

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

“Et smukt byggeri, som har taget funktionskravene alvorligt, men også anvendt dem til at skabe nye muligheder.”

  • Steno Diabetes Center Copenhagen, Herlev

“Flot gennemtænkt projekt. Gode gårdhaver. Interiør og rumforløb er udført med en særlig høj detaljeringsgrad.”

Du kan stemme på din favorit indtil d. 8. september 2022 på: https://da.surveymonkey.com/r/aarets-sundhedsbyggeri2022 (en stemme på Gødstrup ville naturligvis betyde meget for os 😊)

Fotograf: Kontraframe