Børn og unge påvirkes dagligt af mange forskellige faktorer på skolerne som fx luftkvalitet, temperatur, støj og belysning – særligt luftkvaliteten har stor effekt på elevernes trivsel og indlæring. Luften i et undervisningslokale har brug for at blive skiftet hyppigt, ellers kan der ophobes dårlig luft, øget CO2 mv. Ventilationsanlæg kan sørge for et korrekt CO2-niveau og fjerne noget af den forurening af luften indenfor, som stammer fra fx mennesker, inventar, overflader og aktivitet.

Brix & Kamp A/S har den seneste tid etableret ventilationsanlæg på Sønderholm Skole ved Nibe, med henblik på optimering af indeklimaet. Som en afsluttende kontrol har vi gennemført en vellykket funktionsafprøvning af ventilationsanlæggene, hvor målet er at sikre optimal indeklima og god energiøkonomi.  

Eksisterende og nye ventilationsanlæg, varme- og brugsvandsanlæg er alle blevet koblet Aalborg Kommunes CTS-system, som er med til at sikre, at skolen ikke bruger unødig energi, og dermed også sikre besparelser i forbindelse med driftsomkostninger. Behovet for ventilation, køling, varme og lys afhænger nemlig af, hvornår, hvordan og hvor meget et lokale bliver brugt – med CTS-systemet kan Aalborg Kommune regulere ventilationsanlæggene på Sønderholm Skole efter persontilstedeværelse, temperatur- og CO2-niveau. CTS giver de driftsansvarlige et godt overblik over energiforbruget, og gør det nemt at ændre værdierne på en gang fx i forbindelse med ferie, ny brug af lokaler mv.