Et stærkt team bestående af Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S, Krogh Madsen Arkitekter, ARKPLAN og Brix & Kamp A/S har vundet konkurrencerne om totalentrepriserne på hele to DGNB GULD daginstitutioner i Aalborg Kommune hhv. i Vestbyen (Skydebanevej) og Øgadekvarteret (Bornholmsgade).

De flotte daginstitutioner falder gennem arkitekturen naturligt ind i landskabet omkring dem, og bygningerne og udearealerne opfordrer til leg, fantasi, nysgerrighed og læring.

De to institutioner skal begge opnå DGNB Hjerte, hvor der rettes særlig fokus på indeklima og velvære, og institutionen på Skydebanevej skal desuden udføres i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse, som ét af de første byggerier i Nordjylland.

Det gode indeklima sikres bl.a. ved valg af specielle indblæsningsarmaturer med integreret regulering og overvågning.

Daginstitutionerne planlægges at stå klar i starten af 2023.