AALBORG-KONTOR

Brix & Kamps Aalborgafdeling flyttede i begyndelsen af 2018 til ”Kedelhuset” på Eternitgrunden, beliggende på Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg.

”Kedelhuset” er en nænsomt renoveret bygning i 3 etager, som fremtræder med de oprindelige konstruktioner, og det oprindelige formål afspejles bl.a. via åbne dækkonstruktioner og bibeholdelse af gamle traverskraner. Det er en meget spændende og markant bygning, med masser af lys og højt til loftet. På kontoret i Aalborg er der 13 medarbejdere.HJØRRING-KONTOR

Brix & Kamps afdeling i Hjørring er beliggende på adressen Nørrebro 11, 9800 Hjørring. Et rigtig ”ingeniørhus” fra 1970 i 3 forskudte plan, bygget til formålet.

På Hjørringkontoret er der beskæftiget 35 engagerede medarbejdere, der samlet dækker alle bygnings- og anlægsrelaterede fagspecialer samt tillige varetager antennerådgivning for antenneselskaber.FREDERIKSHAVN-KONTOR

Brix & Kamps kontor i Frederikshavn er beliggende på adressen Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn – centralt i byen og tæt på havnen.

Kontoret bemandes efter behov, afhængig af opgavernes karakter, af personale fra Hjørring- og/eller Aalborg-kontorerne. Herudover benyttes kontoret til kundemøder.