Få indblik i din boligs energiforbrug

Et energimærke synliggør din boligs energiforbrug og giver dig forslag til forbedringer. Energimærkerne udarbejdes af vores certificerede og erfarne energikonsulenter.

Spar tid og penge med flere rapporter i en samlet pakke

Når du sælger din bolig eller erhvervsejendom, skal du oftest bruge både et energimærke, en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Vi kan lave et samlet tilbud, så de tre rapporter bliver udarbejdet sideløbende i tæt dialog med dig og ejendomsmægler. Alle oplysninger om bygningen, for udarbejdelse af energimærke og tilstandsrapport, gives til en og samme person. Besigtigelsen laves samtidig, så du sparer tid på at have konsulenter, bygningssagkyndige og el-installatører på besøg.

Se alle vores priser her.

Skal du sælge din bolig?

Når du skal sælge din bolig, lejlighed eller erhvervsejendom, har du som ejer eller sælger pligt til at få udarbejdet energimærkning af en certificeret energikonsulent. Bygningen må simpelthen ikke sættes til salg, før der er udarbejdet et energimærke, da det er blevet en obligatorisk del af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren. Sørg for at få udarbejdet energimærkningen i god tid, inden du sætter din bolig, lejlighed eller erhvervsejendom til salg, så alt er klar til et hurtigt salg.

Formålet med energimærker

Det primære formål med energimærkning er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Men for købere af din bygning er det vigtigt at se, hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet. Sørg for at få en god snak med vores energikonsulent, når vi kommer hjem til dig. Måske er det kun få forbedringer, der skal laves for at opnå et bedre energimærke, og derved øge chancerne for et hussalg.

Hvad omfatter et energimærke?

Energikonsulentens opgave her er at finde ud af hvor meget varme, som slipper ud af hele systemet. Dvs. varmetab gennem alle de ydre konstruktioner som tag, ydervægge og gulv. Det er varmetab fra varmeanlægget og brugsvandsproduktionen, dvs. tab fra blandt andet rør, pumper og varmtvandsbeholder. Det er varmetabet fra ventilation af bygningen, dvs. ved naturlig ventilation (åbne vinduer) eller fra et ventilationsanlæg eller udsugningsanlæg. Men en bygning taber ikke kun varme, den får også tilført varme fra solen, eller fra de apparater og personer som opholder sig i bygningen. Alt dette regnes sammen, og ender ud med et energimærke.

Energimærket regnes ud fra faste regler, som er beskrevet i nugældende version af Håndbog for energikonsulenter samt Sbi anvisning 213. Forudsætningerne er altid skrevet i den endelige energimærkningsrapport sammen med en beskrivelse af de enkelte forhold. Der vil desuden være forslag til forbedringer, og råd om hvorledes energiforbruget i bygningen kan reduceres.

Hvem udfører energimærket?

Brix & Kamp A/S er som firma certificeret til at udføre energimærkning af enfamiliehuse, lejeboliger, flerfamiliehuse, offentlige bygninger og bygninger inden for handel og service. Vi har mange års erfaring inden for energimærkning af alt fra rækkehuse, flerfamiliehuse, hele boligforeninger og energimærkning af flere kommuners samlede bygningsmasse. Vi sikrer brugbare energimærkninger for kunden – hvad enten det er private eller offentligt ejede bygninger.

Alle aftaler vedrørende energimærkning sker i overensstemmelse med gældende bestemmelser og forbrugeraftaler.

Brix & Kamp har en professionel rådgiveransvarsforsikring hos Topdanmark Forsikring A/S.

For mere information om energimærker – besøg Energistyrelsens hjemmeside.