Står du foran opstarten på et nyt projekt med opførelse af et nyt hus, en ny bygning, en omfattende renovering, eller et arbejde med at ændre anvendelse i en eksisterende bygning? Så bør du altid sikre dig, at der bliver udført en beregning af bygningens energiramme.

I bygningsreglementet er der fastlagt en grænse/energiramme for, hvor meget energi en bygning må bruge. Det er en fastlagt grænse for bygningens samlede behov for energi til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand. I bygninger, der ikke anvendes til beboelse eller overnatning, indregnes også energiforbruget til belysning. For at overholde bygningsreglementet skal der laves en energirammeberegning på bygningen for at vise, at bygningen overholder den grænse, der er fastlagt.

I det nuværende bygningsreglement BR2015, er der defineret to energiklasser: energiklasse 2015 og lavenergiklasse 2020. I lavenergiklasse 2020 er kravet til bygningens energiforbrug væsentlig skærpet, og den forventes at blive standard for al nybyggeri fra 2020.

Da kravene i dag er væsentlig skærpet ift. bygningens energiforbrug, anbefaler vi, at du henvender dig så tidligt i tegneprocessen som muligt. Du vil dermed kunne undgå at skulle lave væsentlige ændringer sent i processen, for at kunne opfylde kravene. Det er i dag ikke blot et spørgsmål om, at konstruktionerne er velisolerede. Det kan være afgørende at tage vinduernes størrelse og placering ift. verdenshjørnerne i nøje betragtning, bygningens samlede overfladeareal, anvendelse af vedvarende energi, ventilationsanlæg osv. Det er sammenspillet mellem alle faktorer, som giver et vellykket resultat.

I en beregning af bygningens energiramme tages højde for:

 • Klimaskærm
  – Opbygningen af klimaskærmens konstruktioner og isoleringsforhold. Det er kort sagt den del af bygningen (gulve, ydervægge, lofter og tag), der påvirkes af vejret.
  – Solindfald og dagslysindfald gennem vindues- og døråbninger. Herunder bygningens mulighed for at udnytte sollyset, afskærmning for kraftigt sollys (sol­energiindfald). Det er særligt vigtigt i forbindelse med store vinduesarealer.
  – Bygningens placering i forhold til verdenshjørner, placering på byggegrunden, skyggeforhold m.v.
 • Ventilationsforhold
  – Balancen mellem naturlig ventilation og med ventilations- eller/og køleanlæg.
  – Anlæggenes effektivitet, størrelse og kapacitet.
 • Varmeanlæg og varmt brugsvand
  – Information om det valgte varmesystem til rumopvarmning og til opvarmning af varmt brugsvand. Det er her også afgørende at vurderer varmeanlæggets effektivitet.
  – Rørledninger, pumper, styring af anlæg skal være korrekt, og der skal stilles krav til isolering.
 • Belysning
  – Belysning indregnes kun i bygninger, der ikke anvendes til beboelse, overnatning og lign. Det er kun grundbelysningen (lofts- og adgangs­belysning m.v.), der indgår, ikke hygge- og skiftende arbejdsbelysning.
 • Vedvarende energi
  – Energi, der tilføres bygningen via solvarme og solceller.
  – Beskrivelse af varmepumpetypen (Jordvarme, Luft til luft, Luft til vand) samt effektivitet og kapacitet.

Brix & Kamp A/S udarbejder energirammeberegning på alle typer byggerier, store som små:

 • Nybyggeri
 • Renoveringer af eksisterende bygningsmasse
 • Ændring af anvendelse i en bygning
 • Tilbygning

Vores energikonsulenter og rådgivere har flere års erfaring i at udarbejde energirammeberegninger i programmet Be10, nu opdateret til Be15. Beregningerne udarbejdes i et samarbejde, eksternt med bygherrer og arkitekter, og internt med husets konstruktionsingeniører, VVS- og ventilationsingeniører og øvrige fagspecialister. Samarbejdet med andre fagspecialer sikrer, at det gældende bygningsreglement overholdes, og giver samtidig bygherren mulighed for at opnå det bedst mulige resultat.

Vi udarbejder desuden energirammeberegninger som led i at opnå byggetilladelse. Også her stiler vi efter at skabe de bedste forhold for bygherren samtidig med, at bygningsreglementet overholdes.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.