Med termografi er det muligt at måle overfladetemperatur, samt finde blandt andet kuldebroer eller områder med ringe isolering.

Termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge boligens tæthed, varmetab og varmespild. På termografibilledet ses utætheder, kuldebroer eller dårligt isolerede områder. De røde og gule farver på billedet viser, hvor der slipper varme ud af huset. Undersøgelsen kan også vise, om der er fugtige overflader eller utætheder i varmesystemer, som på sigt kan resultere i skimmelproblemer. Termografi kan kort sagt afslører uregelmæssigheder på steder, hvor det ellers ville være vanskelige at opdage.

En termografering kan udføres, når der er minimum 12 graders forskel på temperaturen inde i huset og udenfor. I Danmark betyder det i praksis, at termografering kun kan udføres fra november til april. Termograferingen skal desuden helst udføres i overskyet vejr, da husets overflader bliver varmet op af solen og dermed giver ukorrekte målinger.

Brix og Kamp udfører, og har gennemtiden udført, mange termograferinger, som alle har været med til at afdække bygningens isoleringsmæssige stand, kuldebroer, årsag til fugtproblemer og så videre. Udfyld vores kontaktformular. Vi kontakter dig altid inden for en arbejdsdag efter formularen er udfyldt og sendt, så vi hurtigst muligt kan få lavet en aftale om et besøg med termografikameraet.