Gennem tiden er der anvendt flere forskellige materialer og stoffer i byggeriet, som har vist sig at have skadelige eftervirkninger. Det betyder, at der er stoffer, som er underlagt visse restriktioner, og som anbefales at fjerne helt fra vores boliger. Det drejer sig blandt andet om PCB, bly og asbest.

Hos Brix og Kamp tilbyder vi tjek af konstruktioner for tilstedeværelsen af disse stoffer. Vi kan også give dig en grundig og detaljeret handleplan for fjernelse og bortskaffelse. Bestil tid til tjek i dag.

PCB

PCB er et olieholdigt opløsningsmiddel, som på grund af en lang række gode tekniske egenskaber blev vidt udbredt i industrien 1950’erne frem til 1977. Det er en af verdens farligste miljøgifte, og blev derfor forbudt da det viste sig, at have en række skadelige effekter. PCB anvendes som blødgører i både elastiske og plastiske fuger. Derfor ses PCB oftest i fuger omkring vinduer og døre, fuger mellem facade elementer af beton, fuger i vådrum og fuger mellem bygningselementer som for eksempel altaner og trapper.

For at afklare om bygningsdele indeholder PCB skal der udtages prøver til kemisk analyse. Vi vurderer indledningsvis sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder og renoveringer. Derefter foretager vi en visuel gennemgang af de relevante konstruktioner for endelig at lave egentlige målinger for at påvise, om der er PCB til stede og i hvilke mængder.

Bly

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som anvendes til mange forskellige materialer. Det findes blandt andet i taginddækninger, termoruder, kabler, glasurer, maling osv. Brugen af bly i byggerier er blevet forbudt i perioden fra 2001 til 2007.

Bly optages i kroppen gennem munden, slimhinder, rifter og sår. Det bliver derefter transporteret rundt i kroppen via blodbanerne, hvorfra det udskilles igen. Ved længerevarende eksponering for bly, vil koncentrationen bliver så høj, at det ikke udskilles, men i stedet optages i knogler og indre organger.

Som for PCB er det vigtigt at få lavet en grundig visuel besigtigelse af bygningen, for som start at få klarlagt sandsynligheden for tilstedeværelsen af bly. Samtidig indkredses de konstruktioner og overflader som er interessante, hvorefter der kan taget en materialeprøve som kan sendes til analyse.

Asbest

Asbest er betegnelsen for an gruppe af mineraler som alle er sundhedsskadelige. Asbestfibre er mikroskopiske og meget hårdføre. De er svært nedbrydelige og kan modstå varme og kemikalier.
Asbestfibre har også den egenskab, at de er fleksible og bøjelige samtidig med at de er stærke. Derfor har det været et eftertragtet i flere byggematerialer.

Asbest findes blandt andet i isoleringsmaterialer, bølgeplader, spartel- og fugemasse, fliseklæber og ventilations- og varmekanaler. Brugen af asbest til forskellige materialer er blevet forbudt i perioden fra 1972 – 1988.