Brix og Kamp løser en lang række opgaver inden for rådgivning:

Ved nybyggeri kan der være behov for at få tilknyttet en ingeniør eller bygningssagkyndig. Ingeniøren/den bygningssagkyndige hjælper med at få lavet optimale løsninger med ventilation, opvarmning, beregning af bjælker og søjler med mere.

Vi laver blandt andet tilsyn med nybyggeri, om- og tilbygninger, renoveringer/moderniseringer, energibesparende foranstaltninger/energikonverteringer, installationsanlæg.

Vi udfører rådgivning i forbindelse med brand-, vand, og røgskader. Vi tilbyder uvildig rådgivning i forbindelse med skadesopgørelse, gennemgang af gældende forsikringsbetingelser og rådgivning til efterfølgende renovering og istandsættelse.