Har du haft en mulig forsikringsskade på din bygning? Så er det en god ide at få en uvildig rådgiver med i håndtering og opgørelse af skaden.

Det er vigtigt at få lavet en præcis og korrekt skadesanmeldelse, så forsikringsselskabet kan se præcis, hvad der er årsag, skade og følgevirkning. Anmelder du for eksempel skimmelsvamp som en skade, vil forsikringsselskabet sandsynligvis ikke dække. Men kan en bygningssagkyndig, for eksempel fra Brix og Kamp A/S, dokumentere, at skimmelsvampen er forårsaget af en dækningsberettiget skade, vil både årsag og sanering efter skimmelsvamp blive dækket af forsikringen.

Med vores mangeårige erfaring som rådgivende ingeniører kan vi tilbyde uvildig rådgivning i forbindelse med en skadesopgørelse, gennemgang af gældende forsikringsbetingelser og rådgivning til efterfølgende renovering og istandsættelse.

Vi kan ved en forsikringsskade tilbyde:

  • Gennemgang af forsikringsform, herunder gældende betingelser for den skaderamte bygning
  • Vurdering af skadens omfang
  • Gennemgang af tabslister
  • Fastlæggelse af evt. værdiforringelse
  • Beregning af erstatning
  • Rådgivning til efterfølgende renovering og istandsættelse