Få en uvildig vurdering af dit byggeprojekt

Er der gået hårdknude i kommunikationen mellem to eller flere parter i dit byggeprojekter? Så kan du med fordel få foretaget et syn og skøn, som kan afdække tvistens omfang og tyngde!

Uvildig mægler ved uenighed

Ved byggesager kan der ofte opstå situationer, hvor to eller flere parter bliver uenige. Syn og skønsmanden kan agerer mægler i sagen. Vi oplever, at der hurtigt kan opstå konflikter. Særligt hvis du får udført et stykke arbejde, som ikke lever op til dine forventninger, eller ikke overholder kontrakten. Eller du som boligejer bliver uenig med din håndværker om kvaliteten af et stykke arbejde, og om en eventuelt ekstraregning er rimelig.

Det kan ende i forviklinger, misforståelser og uenigheder. Der kan fx være uenighed om, at der overhovedet er et problem, hvordan det skal løses, hvor meget det skal koste, og hvem der skal betale regningen.

Formålet med syn og skøn

Formålet med syn og skøn er, at begge parter får en uvildig vurdering fra en ekspert, som udelukkende vurderer på det udførte arbejde. Den byggesagkyndige kan afdække, om kvaliteten af det udførte arbejde er i orden, og udarbejde en rapport – en skønserklæring.