En tilstandsrapport udføres af en beskikket bygningssagkyndig. Rapporten redegør for evt. skader eller tegn på skader ved din bolig, og indeholder desuden en angivelse af den forventede restlevetid for boligens tag.
En tilstandsrapport er ikke et lovkrav ved hussalg, men en rigtig god ide at få udført, hvis du vil tegne en ejerskifteforsikring og dermed fraskrive dig 10 års ansvar på udbedring af skjulte fejl og mangler.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder. Vi anbefaler derfor, at du ved bestilling af tilstandsrapporten, samtidig bestiller 1 fornyelse af tilstandsrapporten. Vi kan på den måde give en god, samlet pris, hvor vi udarbejder tilstandsrapport og sørger for, at den bliver fornyet efter 6 måneder, hvis bygningen ikke skulle være solgt.

Få en pakke – energimærknings-, el-installations- og tilstandsrapport

Når du sælger din bolig, skal du oftest bruge både en energimærkningsrapport, en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Vi kan lave et samlet tilbud, så de tre rapporter bliver udarbejdet sideløbende i tæt dialog med dig og ejendomsmægler. Alle oplysninger om bygningen, for udarbejdelse af energimærke og tilstandsrapport, gives til en og samme person og besigtigelsen laves samtidig, så du sparer tid på at have konsulenter, bygningssagkyndige og el-installatører på besøg. Vi laver desuden samlede pakker, indeholdende tilstandsrapport og el-installationsrapport, med eller uden 1 fornyelse af tilstandsrapporten.

Hvilke bygninger er omfattet af en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport kan udarbejdes for enfamiliehuse, sommerhuse, nedlagte landbrug og ejerlejligheder, samt boliger hvor erhvervsarealet ikke overstiger 50% af det samlede boligareal. I tilstandsrapporten skal fremgå alle bygninger på ejendommen, også selvom disse ikke fremgår af BBR-meddelelsen. Det kan for eksempel være haveskure, garager, værksted osv. over 4 m².

Sådan foregår et huseftersyn

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke et nyt hus. Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke fx gulvtæpper og store møbler for at beskrive bygningsdele bag ved.
Huseftersynet bliver suppleret med de oplysninger, du som sælger kan give om boligen, fra den periode du har boet/ejet boligen. Der skal derfor udfyldes et skema med ”Sælgers oplysninger om ejendommen”, som du vil få udleveret af den bygningssagkyndige.
Den bygningssagkyndige er uvildig og repræsenterer hverken køber eller sælger. Opgaven er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.

Ejerskifteforsikringstilbud

Du skal præsentere tilstandsrapporten og en el-installationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.

Der er stor konkurrence på markedet – skal jeg så ikke tage den billigste?

Der er meget lave priser på markedet, og der er en tendens til, at denne del af hussalget skal være så billigt som muligt.

Som ved alt andet får du det, du betaler for!

Der ses desværre en stor variation i kvaliteten på de rapporter som udarbejdes. Men det kan være afgørende med en høj kvalitet på både tilstandsrapport og energimærke.
Energimærket er med til at give et helt billede af bygningen, hvilke energiforbedringer der kan udføres, og hvordan kan budgettet til drift og vedligehold komme til at se ud. Det er vigtigt, at rapporten er korrekt udført, og at både forslagstekster og beskrivende tekster af konstruktioner og varmeanlæg er af en kvalitet, så de kan bruges. En mangelfuld og dårlig beregning kan have indflydelse på karakteren, og huset kan få det svært på markedet.

Kvaliteten af tilstandsrapporten er ligeledes vigtig. Det er afgørende, at alle skader på bygningen registreres og beskrives. En skade kan være alvorlig, men ikke kræve omfattende reparation at udbedre. Med den rette vejledning, kan en køber beroliges, og det kan være med til at føre til et salg. Er køber usikker pga. af upræcise eller ubrugelige skadesbeskrivelser, er han med god grund tilbøjelig til at springe fra.

Så tænk altid på kvaliteten frem for at spare få tusinde kroner på den korte bane.