Brix & Kamp A/S har flere medarbejdere med uddannelse og erfaring i planlægning og gennemførelse af miljøundersøgelser for bl.a. PCB, bly og asbest inden renoveringen af bygningerne påbegyndes, både inden for offentlige bygninger, lejeboliger, enfamiliehuse, og flerfamiliehuse.

Brix & Kamp A/S har endvidere flere års erfaring med byggeledelse og brugerdialog i forbindelse med fjernelse af miljøfremmede stoffer og sikrer derfor brugbare resultater for kunden.

Se Fagspecialer – Miljøundersøgelser

 

KONTAKTPERSON FOR MILJØUNDERSØGELSER:

Thomas W. Lindhardt
Bjørn Frederiksen
Torben Aakmann Larsen

 

REFERENCER:

SUNDHED & OMSORG

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn – 2 etageejendomme (1.700m²)
Regionshospital Nordjylland, Hjørring – Etageejendomme (4.500m²)

UNDERVISNING & INSTITUTIONER

University College Nordjylland – Sanering og nedrivning af autoophug
University College Nordjylland – Diverse større ombygninger, 6 etaper
BoVendia, Børne- & Ungehuset Lundergaard – Vuggestue, børnehave og fritidshjem (1.700 m²)

BOLIGER

Himmerland Boligforening afd. 3, Aalborg – 4 boligblokke med 210 boliger (14.600m²)
Løgstør Boligforening afd. 1 – 117 boliger (7.732m²)
Frederikshavn Boligforening afd. 3 – 103 boliger
BoVendia afd. 1 – 35 boliger
BoVendia afd. 2 del 1 – 72 boliger
BoVendia afd. 2 del 2 – 119 boliger
BoVendia afd. 3 – 51 boliger
BoVendia afd. 8 – 224 boliger
BoVendia afd. 12 – 126 boliger
BoVendia afd. 13 – 360 boliger
BoVendia afd. 14 – 143 boliger