Gennem tiden er der anvendt flere materialer og stoffer i byggeriet, som ved miljøundersøgelser har vist sig at have skadelige eftervirkninger. Det betyder, at der er stoffer som er underlagt visse restriktioner. Disse anbefales at fjerne helt fra vores boliger. Det drejer sig blandt andet om PCB, bly og asbest.

Brix & Kamp A/S har flere medarbejdere med uddannelse og erfaring i planlægning og gennemførelse af miljøundersøgelser for bl.a. PCB, bly og asbest inden renoveringen af bygningerne påbegyndes, både inden for offentlige bygninger, lejeboliger, enfamiliehuse, og flerfamiliehuse.

Af hensyn til arbejdsmiljø er der vigtigt at fjerne de miljøfarlige stoffer korrekt på byggepladsen. Brix & Kamp A/S har flere års erfaring med byggeledelse og brugerdialog i forbindelse med fjernelse af miljøfremmede stoffer og sikrer derfor brugbare resultater for kunden. Vi varetager ligeledes anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen.

KONTAKTPERSONER FOR MILJØUNDERSØGELSER:

Bjørn Frederiksen
Torben Aakmann Larsen

 

REFERENCER:

SUNDHED & OMSORG

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn – 2 etageejendomme (1.700m²)
Regionshospital Nordjylland, Hjørring – Etageejendomme (4.500m²)

UNDERVISNING & INSTITUTIONER

University College Nordjylland – Sanering og nedrivning af autoophug
University College Nordjylland – Diverse større ombygninger, 6 etaper
BoVendia, Børne- & Ungehuset Lundergaard – Vuggestue, børnehave og fritidshjem (1.700 m²)

BOLIGER

Himmerland Boligforening afd. 3, Aalborg – 4 boligblokke med 210 boliger (14.600m²)
Løgstør Boligforening afd. 1 – 117 boliger (7.732m²)
Frederikshavn Boligforening afd. 3 – 103 boliger
BoVendia afd. 1 – 35 boliger
BoVendia afd. 2 del 1 – 72 boliger
BoVendia afd. 2 del 2 – 119 boliger
BoVendia afd. 3 – 51 boliger
BoVendia afd. 8 – 224 boliger
BoVendia afd. 12 – 126 boliger
BoVendia afd. 13 – 360 boliger
BoVendia afd. 14 – 143 boliger