BESKRIVELSE AF SAGEN:
Fyrkildevej er en afdeling med oprindelig 420 lejligheder i Himmerland Boligforening. Fornyelsen af Fyrkildevej er led i en større forvandling og sidste etape i transformeringen af et større område ved navn Kildeparken. Første skridt er allerede taget med opførelsen af bl.a. et nyt sundhedshus.

I de eksisterende blokke findes der ud over de mange næsten identiske 4- og 5-rumsboliger også oprindelige 1- og 2-rumsboliger, samt ombyggede 2-rumsboliger. De helt små 1-rumsboliger, som ikke er placeret i blokke, hvor der ombygges, lægges sammen til større 2-rumsboliger, mens de lejligheder, man tidligere har investeret i at bygge om til 2-rumsboliger, bevares og udvikles.

I de større 4- og 5-rumsboliger arbejdes der med forskellige typer af renoveringer. Derfor arbejdes der med, at der både udføres lejligheder, hvor denne indretning bevares, men at der i andre lejligheder skabes større åbenhed med mulighed for samtalekøkken og en mere åben sammenhæng mellem stue og alrum.

Rækkehuset indføres som en ny boligtype i to etager, hvilket ændrer boligudbuddet markant. Rækkehuset er en populær boligtype, der tiltaler mange mennesker og vil kunne tiltrække nye typer af beboere.
Der etableres generelt ny klimaskærm. Facader udføres enten i form af skalmuring eller træbeklædning foran nye træelementer /konstruktioner.

For at forstærke miljøet omkring Astrupstien som urbant område, koncentreres erhvervsboliger og fortætning omkring et centralt erhvervsstrøg. Fortætningen placeres så der skabes en helt ny bystruktur og et helt særligt område i bebyggelsen. I dette område vil der blive en blanding af nye erhvervsboliger, nye “billige” almene boliger og nye seniorboliger omkring fællesskabsfaciliteter og eksisterende lejlighedstyper, der renoveres. Når projektet er gennemført, rummer afdelingen 419 renoverede boliger og 42 nye boliger.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af el, VVS, ventilation og konstruktioner. Fagtilsyn, energirammeberegninger og indeklima.