BESKRIVELSE AF SAGEN:
Renovering af Himmerland Boligforening afdeling 3 på Henning Smiths Vej / Poul Buaas Vej. 210 boliger ombygges til 195 boliger med følgende fordeling: 69 boliger bliver tilgængelighedsboliger, i 118 boliger udvides baderum, i 8 boliger renoveres eksisterende baderum, i 39 boliger udvides boligarealet ved udnyttelse af eksisterende tagrum og 12 boliger udvides ved vandrette sammenlægninger.

Renoveringen af Himmerland Boligforening afdeling 3 omfatter blandt andet omfugning af facader, ny skalmur og efterisolering af gavle. Derudover sker der en udskiftning af alle vinduer og udvendige døre, udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af installationerne til vand, varme, afløb og el samt etablering af portgennemgange.

I opgangene udskiftes entrédøre og etablerer en række elevatorer. I den enkelte bolig vil blive gennemført renovering i form af ny sanitet på badeværelserne, udskiftning af køkkener, etablering af mekanisk balanceret ventilation og adgang til egen altan for samtlige boliger.

I forbindelse med renoveringen vil en række af boligerne blive udvidet med et ekstra værelse. Nogle boliger vil endda få flere værelser, idet der vil ske sammenlægning af en del af de eksisterende lejligheder. Vi vil også etablere overdækket cykelparkering i gårdrummene, ligesom der bliver opholds- og legeområder her.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af el, VVS, ventilation og konstruktioner. Fagtilsyn. Assisterende byggeleder.