BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renoveringen af Frederikshavn Boligforenings afdeling 14, Lindebo. 192 boliger, fordelt på 13 blokke i 2 etager og 48 gårdhavehuse fra 1973. Byggeriet omfatter blandt andet udskiftning af vinduer og døre, renovering af terrasser og altaner, nye tage og nye facader med bedre isolering, forbedring af indeklima via nyt ventilationssystem med mere. Et øget behov for at kunne tilgodese beboere med gangbesvær eller handikap betyder, at 24 gårdhavehuse samt boligerne i stueetagen i ni blokke laves om til tilgængelighedsboliger med fx større badeværelser, niveaufri adgang mv.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Projekteringsledelse, miljøscreening, kloakanlæg, indeklima og energi, VVS-installationer, ventilation, arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen samt projektopfølgning og fagtilsyn.