BESKRIVELSE AF SAGEN:
Udarbejdelse af en helhedsplan for Løgstør Boligforening afd. 1 med formålet at gøre boligerne mere nutidige og attraktive således, at man kan fastholde beboerne.

Afsnit 1 består af 8 boliger fordelt i 2 bygninger i 1 1/2 etage, i alt 544 m². De 2 bygninger nedrives til sokkel og kælder opfyldes. Der opføres ny muret bygning med 8 boliger i 2 etager (716 m²) med altangang og handicaplift. Alle boliger indrettes tilgængelige (handicapvenlige). Renovering af udearealerne.

Afsnit 2, 3 og 5 består af 78 boliger i etageejendomme i 2, 2 1/2 og 3 etager, i alt 5.216 m². Ved ombygning/sammenlægning reduceres til 58 boliger hvor 36 boliger bliver elevatorforsynede og indrettes tilgængelige (handicapvenlige). Ombygningen omfatter facaderenovering/isolering, tagrenovering, nyindretning af lejlighederne herunder nye køkkener og baderum, samt renovering af alle tekniske installationer. Renovering af udearealerne.

Afsnit 13 består af 31 boliger fordelt i rækkehus/enfamilieshuse i 1 og 1 1/2 etage, i alt 2.022 m². Renoveringen af afsnit 13 omfatter bl.a. partiel facaderenovering, stabilitetsforbedringer, udbedring af revner i vægge og sokler, samt delvis udskiftning af vinduer og døre. I alle boligerne renoveres baderum. Desuden renoveres en del af køkkenerne.

Planlægning er udført i tæt samarbejde med Kuben Management, Aalborg.

Projektet, Løgstør Boligforening afd. 1,  er støttet af Landsbyggefonden.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning. Projektering af kloak, vvs, ventilation, el og konstruktioner. Byggeledelse og fagtilsyn.