BESKRIVELSE AF SAGEN:
Projektet var en helhedsplan for området, som omfatter Løgstør Boligforening afdeling 6 (afsnit 6, 7, 8 og 11) Afsnit 6 består af en bygning i 2 etager med 20 boliger. Afsnit 7 består af en bygning i 2 etager med 20 boliger samt en bygning i 3 etager med 15 boliger. Afsnit 8 består af seks bygninger i rækkehusbebyggelse med 36 boliger. Afsnit 11 består af en bygning i 3 etager med 29 boliger.
Projektet i afdeling 6 omfattede nedrivning, ombygning og renovering af bebyggelsen, herunder facaderenoveringer og –isolering samt renovering af tekniske installationer.
Hele bebyggelsen i Løgstør Boligforening afdeling 6 bestod af i alt 120 boliger (10.747 m2), som ved nedrivning og ombygninger er reduceret til 88 boliger. (8.415 m2) Reduceringen af boliger bestod i, at bygningshøjden på bygningerne i afsnit 6 og 7 blev reduceret til 1 etage samt yderligere ved lejlighedssammenlægninger. I afsnit 11 er der etableret elevatorer i to opgange. Der er endvidere udført individuel renovering af lejlighederne indvendigt, herunder nye køkkener og badeværelser. 42 boliger er indrettet med tilgængelighed. Udearealerne blev også renoveret.

Projektet blev støttet af Landsbyggefonden.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgiver. Projektering af kloak, vvs, ventilation, el og konstruktioner. Byggeledelse og fagtilsyn.