BESKRIVELSE AF SAGEN:
Gennemgående renovering af Bovendias afdeling 1, i daglig tale Højhuset, som er en del af afdelingen på Nordens Allé. Renoveringen består blandt andet af en omdisponering af de nuværende 35 boliger samt fællesarealoptimering. Højhuset vil efter renoveringen indeholde 32 boliger fordelt med 8 boliger på hver af bygningens 4 etager – heraf er 16 2-værelses og 16 3-værelses boliger. Alle boliger indrettes funktionelt og under hensyntagen til tilgængelighedsegnede boliger, der lever op til gældende krav om pladsforhold, faciliteter og tilgængelighed for ældre og handicappede – med det formål at kunne bo længst muligt i eget hjem. Boligerne er derfor sikret med hensyn til venderadier, afstand og højder. Desuden indebærer byggeriet en omfattende facaderenovering, udskiftning af vinduer, fuger og forsyningsinstallationer samt renovering af køkken og bad.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning, projektledelse, projektering af alle ingeniørfag