BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renovering af Vivabolig afd. 5, nedrivning af Højhuset og nybyggeri af 32 boliger på eksisterende sokkel, inkl. depoter, garageanlæg, ejendomskontor i terræn.

Totalrenoveringen af Højhuset har til mål at skabe gennemlyste boliger, bedre rumlige sammenhænge /åben planløsning, større bad og køkken. Derudover bliver der etableret mekanisk ventilation i alle boliger.

Udvendigt bliver der en nymuret facade, nye vinduer og altaner, ny belysning mv. Udearealerne planlægges blandt andet med ny beplantning, nye stiforbindelser, cykelskure og parkering

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Projektering af bærende konstruktioner inkl. certificering, elinstallationer, VVS, ventilation og kloak inkl. LAR-anlæg. Energirammeberegninger. Kvalitetssikring. Brandrådgivning inkl. certificering. Fagtilsyn