BESKRIVELSE AF SAGEN:
Nyt Aalborg Universitetshospital er et 170.000 m² nyt sygehuskompleks, som kommer til at betjene hele Region Nordjylland.
Projektet omfatter ca. 150.000 m² somatik- og behandlingsbygning, og ca. 20.000 m² serviceby.
Servicebyen indeholder bl.a. 1.400 m² sterilcentral samt vognvaskecentral, centralvarelager, produktionskøkken, værksteder samt diverse administration.
Aalborg Universitetshospital indeholder bl.a. operationsstuer, billeddiagnostik, fælles akutmodtagelse, ambulatorier, laboratorier, intensivafdeling, forsknings- og undervisningsfaciliteter samt sengestuer.
Sterilcentralen har kapacitet til forsyning af det nye Universitetshospital, herunder 32 operationsstuer.
I projektet indgår desuden klassificerede laboratorier med slusefunktion, cyklotron med tilhørende laboratorier og billeddiagnostik, samt 32 ultrarene operationsstuer med TAF-ventilation.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Ingeniørrådgivning vedr. el-, vvs- og ventilationsinstallationer, herunder hospitalsfunktioner og -funktioner. Brix & Kamp A/S har været dybt involveret i projektet i hele processen fra byggeprogram til nuværende tilsyn, både fagspecifikt og som tværfagligt koordinerende. Vi har været involveret i adskillige brugermøder, bl.a. på sterilcentralen i de indledende faser. Pt. er vi ansvarlige for el-tilsyn på hele projektet samt vvs-, ventilation-, el- og konstruktionstilsyn på servicebyen.